Меню
Перевод страницы
Перевести эту страницу
Друзья сайта

Для красивого отображения Облака
необходим
Adobe Flash Player 9
или выше
Скачать Adobe Flash Player

Календарь
Наш опрос
Статистика сайта
PR-CY.ru
Сейчас online
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Free counters!
Мудрые мысли


Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №10 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької областіі

 

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

"ОБДАРОВАНІ ДІТИ"

2014-2015

 

 

ТАЛАНТЫ РЕДКИ,

ИХ НАДО БЕРЕЧЬ И СОХРАНЯТЬ,

В НИХ НАСТОЯЩАЯ ЖИВАЯ СИЛА НАЦИИ.

 

В. Вернадский

 

Введення

 

На сучасному етапі розвитку суспільства гостро постає проблема збереження і розвитку інтелектуального потенціалу держави.

За даними «ЮНЕСКО» п'ята частина дітей шкільного віку може бути віднесена до обдарованих дітей, але вони, як правило, позбавлені необхідної підтримки для розвитку їх талантів. Тому лише 2-5% від загального числа цих дітей дійсно проявляють себе як обдаровані.

У законі «Про освіту» вказується на необхідність розвитку творчих здібностей обдарованих дітей. Це завдання є однією зі складових пріоритетного національного проекту «Освіта».

Мета програми - створення сприятливих умов для виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей.

 

Структура програми «Обдаровані діти»:

 1. Обгрунтування необхідності роботи над проблемою розвитку обдарованих дітей.
 2. Загальні положення програми. Цілі, завдання, принципи реалізації даної програми.
 3. Питання організаційного, функціонального забезпечення реалізації програми.
 4. Напрямки змісту і організації освітнього процесу.
 5. Питання організації і змісту виховної роботи.
 6. Питання вивчення змісту діяльності вчителя при організації роботи з обдарованими дітьми.
 7. Сімейні аспекти розвитку обдарованих дітей.
 8. Соціально-психологічне забезпечення реалізації програми «Обдаровані діти».
 9. Питання науково-методичного забезпечення реалізації програми.
 10. Матеріально-технічне забезпечення реалізації програми.
 11. План дій по реалізації підпрограми «Обдаровані діти».
 12. Очікувані результати програми «Обдаровані діти».
 13. Можливі ризики та обмеження.

 

1.Обгрунтування необхідності роботи над проблемою розвитку обдарованих дітей.

Дані наукових досліджень свідчать про необхідність особливого підходу до навчання і виховання обдарованих дітей та підлітків, який, з одного боку, забезпечував би їх самореалізацію в навчальній діяльності, з іншого - створював би умови для адаптації в сучасному світі.

Високі здібності - це той плацдарм, на якому обдарованість може базуватися, але тільки за умови терплячого, уважного і дбайливого ставлення дорослих до проблеми розвитку здібностей дитини, до питання формування його особистості.

Педагогічний колектив школи веде цілеспрямовану, системну роботу з обдарованими дітьми

:

 • семінари та заняття з питань дитячої обдарованості;
 • складання та апробація програм для обдарованих школярів; використання диференційованих форм роботи, які враховують різні рівні розвитку і можливості дітей;
 • проведення шкільних предметних олімпіад в якості етапу відбору дітей на районні олімпіади;
 • робота з обдарованими дітьми в червні в рамках літнього табору праці та відпочинку.

 

2. Загальні положення програми «Обдаровані діти»

2.1. Цілі і завдання реалізації програми.

Мета програми полягає у визначенні строгих принципів, етапів, організаційно-структурного, функціонального, педагогічного, соціально-психологічного та науково-методичного забезпечення її реалізації.

Завдання програми - створення системи роботи щодо цілеспрямованого виявлення, відбору ОД і їх розвитку:

 • створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, морально-фізичного стану ОД;
 • стимулювання творчої діяльності ОД;
 • розробка і впровадження нового змісту освіти, прогресивних технологій в роботі з ОД;
 • створення умов для ОД з метою реалізації їх особистісних творчих здібностей в процесі науково-дослідної та пошукової діяльності.

2.2. Напрямки освітньо-виховного процесу в роботі з обдарованими дітьми:

 • розвиток у обдарованих дітей високого рівня світоглядних переконань;
 • формування у школярів нестандартного стилю мислення;
 • формування духовного потенціалу особистості як внутрішньої рушійної сили її розвитку, внутрішньої енергії, спрямованої на самовираження, самоствердження і самореалізацію;
 • утвердження здорового способу життя школяра;
 • розвиток науково-дослідницьких навичок та творчих здібностей ОД.

2.3. Принципи реалізації програми «Обдаровані діти»:

 • гуманізм;
  демократизм;
  науковість;
  індивідуалізація і диференціація;
  систематичність;
  інтеграція інтелектуального, морального, естетичного і фізичного розвитку.

2.4.  Зміст поняття «обдарованість».

При визначенні стратегії програми «Обдаровані діти» ми виходимо з наступного значення поняття «обдарованість»:

1. Психофізіологічні особливості:

 • наявність природних здібностей до активної і цілісного сприйняття світу;
 • обумовлена ​​природою потреба до розумової праці;
 • прагнення до особистої емоційної незалежності, засвоєння особистої соціальної цінності.

2. Інтелектуальні здібності:

 • пізнавальний інтерес;
 • інформаційна ерудованість;
 • високий рівень інтелектуального розвитку;
 • нестандартність мислення;
 • здатність до абстрагування;
 • діалектичне світогляд.

3. Творчий потенціал:

 • оригінальність у вирішенні питань і завдань;
 • ініціативність;
 • цілеспрямованість у виборі видів діяльності;
 • неординарність в підходах.

4. Світоглядні цінності:

 • високий рівень свідомості та культури;
 • відповідальність;
 • активність;
 • високий рівень морально-естетичної рефлексії, самоконтролю.

 

3. Організаційне та функціональне забезпечення програми

"Обдаровані діти"

1 Права і функції директора в аспекті реалізації програми «Обдаровані діти»:

 • спільна розробка і керівництво реалізацією програми;
 • забезпечення і реалізація підпрограми;
 • організація, координація і контроль.

2. Функції заступника директора з інформаційно-методичної роботи:

 • визначення пріоритетних напрямків просвітницько-освітньої роботи;
 • коригування складових елементів програми;
 • організація і проведення семінарів з проблем роботи з обдарованими дітьми;
 • вдосконалення індивідуальних освітніх програм для обдарованих дітей.

3. Функції науково-методичної ради:

 • підготовка методичних рекомендацій по роботі з обдарованими дітьми;
 • Розробка та апробація нових педагогічних технологій в роботі з ОД;
 • координація дій вчителів, які працюють з ОД.

4. Функції МО:

 • розробка методичних рекомендацій по роботі з ОД по предмету;
 • підбір завдань підвищеного рівня складності для ОД;
 • узагальнення та систематизація результатів діяльності вчителів, які працюють з ОД;
 • узагальнення результатів науково-дослідної діяльності учнів;
 • тиражування результатів.

5. Функціональні обов'язки вчителів, які працюють з ОД.

 • організація і проведення занять з ОД;
 • розробка, коригування, вдосконалення програм для роботи з ОД;
 • організація індивідуальної роботи;
 • підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, вікторин різного рівня;
 • підготовка матеріалів методичних рекомендацій по організації роботи з ОД

 

4. Організація і зміст навчального процесу в рамках реалізації програми «Обдаровані діти».

Основні завдання оновлення змісту освіти:

 • опора на інтегроване навчання як умова успішної адаптації особистості в сучасному інформаційному світі;
 • включення в варіативну частину навчальних планів спецкурсів, елективних курсів за вибором;
 • орієнтування на організацію науково-дослідницької діяльності учнів;
 • розробка і впровадження нових технологій оптимізації та інтеграції навчального процесу;
 • врахування особливостей індивідуального розвитку обдарованих дітей, їх інтересів і схильностей;
 • забезпечення відповідних умов для фізичного і морального розвитку обдарованих дітей.

 

5. Організація і зміст виховної роботи в рамках реалізації програми "Обдаровані діти"

Основні завдання виховання обдарованих дітей:

 • виховання учнів на принципах загальнолюдської гуманістичної моралі;
 • формування національної самосвідомості;
 • формування духовної культури обумовленої природними традиціями і традиціями сімейного виховання;
 • формування високої мовної культури;
 • розвиток у обдарованих дітей почуття відповідальності за збереження національних загальнолюдських цінностей;
 • забезпечення умов для самореалізації здібностей і цінностей обдарованих дітей;
 • опора на принцип гуманізму як основу виховання обдарованих дітей;
 • освоєння методів діагностики і критеріїв ефективності виховного процесу на ідеях особистісно-орієнтованої педагогіки;
 • філософсько-світоглядна підготовка обдарованих дітей як основа визначення особистої програми життя;
 • орієнтування на індивідуальні програми, розвиток творчої особистості одну дитину.

 

6. Питання вивчення змісту діяльності вчителя при організації роботи з обдарованими дітьми.

Критерії відбору вчителів для роботи з обдарованими дітьми:

 • наявність власної педагогічної концепції;
 • професійна компетентність, висока теоретична підготовка;
 • висока комунікативна культура і наявність творчих здібностей; емоційна стабільність, цілеспрямованість, адекватна самооцінка, вміння об'єктивно оцінювати успіхи обдарованих дітей; знання вікової психології;
 • прагнення до самоосвіти та самовдосконалення;
 • вимогливість і вміння знайти підхід до обдарованих дітей;
 • високий рівень інтелектуально-духовного розвитку, ерудованість; наявність організаторських здібностей

 

7. Взаємодія з сім'єю.

Робота школи з батьками повинна будуватися на основі налагодженого зв'язку: «вчитель - учень - батьки». При організації роботи з обдарованими дітьми слід:

 • розуміти обдарованість як складне явище в психофізичному, інтелектуальному і соціальному розвитку особистості учня;
 • враховувати особистісні та вікові особливості дитини, характер сімейних відносин і розвиток емоційно-ділових якостей;
 • створювати умови для освоєння батьками способів формування у дитини позитивної «Я - концепції» як найважливішої умови повної реалізації потенційних можливостей обдарованої дитини;
 • надавати допомогу в створенні відповідного сімейного мікроклімату.

8. Соціально-психологічне забезпечення реалізації програми

"Обдаровані діти":

 • розробка пакету документів (тести, анкети, тексти і д.р.) з метою визначення здібностей обдарованих дітей та створення умов підтримки школярів;
 • створення банку даних з змістовними характеристиками обдарованих дітей;
 • Розробка та впровадження освітніх і виховних програм;
 • навчання обдарованих дітей навичкам підтримки психологічної стабільності;
 • формування у дітей вміння орієнтуватися в соціально-значущої середовищі (сім'ї, середовищі однолітків, педагогів);
 • формування навичок творчого саморозвитку.
 •  

9. Науково-методичне забезпечення програми «Обдаровані діти»

З метою науково-методичного забезпечення реалізації програми «Обдаровані діти» потрібно здійснити таку роботу:

 • створити інформаційний банк видавничої продукції, матеріалів, періодичної преси з проблеми «Організація роботи з обдарованими дітьми»;
 • розробити індивідуальні програми робіт з обдарованими дітьми, скорегувати існуючі;
 • розробити, апробувати та впровадити освітні, виховні технології з урахуванням вікових та психологічних особливостей обдарованих дітей, творчих здібностей учнів;
 • організувати роботу бібліотеки в аспекті реалізації програми «Обдаровані діти»;
 • визначити перспективи в подальшій роботі з обдарованими дітьми.

 

10. Матеріально-технічне забезпечення реалізації програми

"Обдаровані діти":

 • Комплектування шкільної бібліотеки та методичного кабінету науково-методичної, психолого-педагогічною літературою з проблеми реалізації програми «Обдаровані діти»;
 • комп'ютеризація освітнього процесу з метою створення банку даних;
 • забезпечення необхідним обладнанням і матеріалами для організації робіт гуртків, факультативів, клубів;
 • формування системи спонсорського фінансування для матеріального заохочення обдарованих дітей, що досягли значних результатів в науково-дослідній діяльності, а також вчителів, які курують роботу обдарованих дітей.


11. План дій щодо реалізації підпрограми «Обдаровані діти».

 

Сфери діяльності та форми реалізації

Срок

 

Відповідальні

 

Виявлення обдарованих дітей:

-Анкетування батьків.

щорічно

 

 

 

психологічна

служба

-Тестування дітей.

 

-Аналіз результатів психологічної діагностики.

-Проведення олімпіад, конкурсів, змагань.

 

постійно

в період

реалізації

програми

 

методичний

порада

МО вчителів

 

 

-Участь в районних, обласних олімпіадах, конкурсах, оглядах, проектах.

-Спостереження, співбесіди.

 

регулярно

психологічна

служба,

адміністрація

Розвиток обдарованих дітей:

-Організація диференційованого навчання

при розробці

навчальних

програм

 

Адміністрація,

МО вчителів,

методичний

порада

 

-Діфференціація змісту освіти.

Розробка, апробація ефективних педагогічних

технологій роботи з обдарованими дітьми.

 

постійно

 

 

методичний

порада

Зам. директора

по ІМР

 

-Організація роботи факультативів, гуртків, курсів за вибором.

 

 

 

постійно

в період

реалізації

програми

2012-2016

Зам. директора по

НВР

 

Організація соціально-економічної підтримки

обдарованих дітей:

Заохочення переможців конкурсів, олімпіад.

по мірі

необхідності

і можливості

 

 

 

Рада школи,

соціальний

педагог,

адміністрація

 

 

Пошук можливостей для присудження стипендій обдарованим дітям.

Надання посильної матеріальної допомоги учням.

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в області технологій роботи з обдарованими дітьми.

постійно

в період

реалізації

програми

2012-2016

 

Адміністрація,

методичний

порада,

МО вчителів,

зам. директора по ІМР

 

Матеріальне і моральне стимулювання вчителів,

здійснюють роботу з обдарованими дітьми.

Створення банку даних по відповідних технологій.

 

2. Очікувані результати програми «Обдаровані діти»

 • Забезпечення психолого-педагогічної підтримки з виявлення обдарованих дітей.
 • Планування роботи з обдарованими і здібними дітьми на діагностичній основі.
 • Створення в школі цілеспрямованої системи роботи з обдарованими дітьми.
 • Збільшення кількості дітей, що досягли високих досягнень в різних сферах діяльності.
 • Забезпечення можливості творчої самореалізації школярів в умовах освітнього процесу і в системі додаткової освіти.


13. Можливі ризики та обмеження:

 • Недостатня підготовленість частини педагогів до роботи з обдарованими дітьми.
 • Надмірна завантаженість обдарованих дітей.
 • Недостатня оснащеність матеріально-технічної бази школи.